Strona wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka), które są przechowywane na Twoim urządzeniu. Cel i sposób zarządzania tymi plikami opisany jest w "Polityce plików cookies". Kontynuowanie przeglądania serwisu traktujemy jako zgodę na używanie cookies.

Reklamacje

Regulamin rozpatrywania reklamacji przewiduje zgłoszenia wynikające z usterek towaru zakupionego w firmie Softland sp. z o.o.

§ 1

Reklamowany towar musi być dostarczony do Działu Reklamacji firmy Softland :

a)      Kompletny, czyli zawierający wszystkie elementy zestawów, z którymi towar został zakupiony

b)      Należycie zabezpieczony na czas transportu tj. w sposób wyłączający wątpliwość, czy zgłaszana usterka powstała u użytkownika, czy w trakcie transportu

c)      Paczka musi zawierać w adresie informację, że ma trafić do Działu Reklamacji

d)     Na koszt Klienta, który nie jest Konsumentem.

§ 2

Reklamacje będą rozpatrywane w terminie:

a)      21 dni roboczych w przypadku zastosowania się do procedury RMA ( patrz § 3)

b)      40 dni roboczych w pozostałych przypadkach

§ 3

Przed wysłaniem paczki z reklamowanym towarem Klient powinien:

a)      Wysłać mailem na adres reklamacje@slc.pl zgłoszenie reklamacji na formularzu obowiązującym w firmie Softland
(pobierz edytowalny formularz) lub (pobierz formularz PDF)

b)      Czekać na nadanie numeru RMA – zostanie on przesłany mailem w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia

c)      Zaadresować paczkę z wyraźnym zaznaczeniem, że ma ona trafić do Działu Reklamacji

 § 4

Dział Reklamacji każdorazowo przeprowadza weryfikację poprawności nadesłanych produktów i dokumentów z danymi zawartymi w protokole reklamacyjnym, o którym mowa w § 3 lit. a) W przypadku stwierdzenia niezgodności reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie określonym w § 2 lit. b)

§ 5

Dział Reklamacji każdorazowo testuje nadesłany towar w celu potwierdzenia zgłaszanej wady.

 § 6

W przypadku konieczności odesłania towaru do producenta czas oczekiwania na rozpatrzenie reklamacji może się wydłużyć.

§ 7

Reklamacji nie podlegają:

a)      Cechy fabryczne reklamowanego produktu

b)      Uszkodzenia mechaniczne, termiczne, chemiczne obudowy, elementów i podzespołów

c)     Uszkodzenia powstałe na skutek błędnej obsługi, montażu, eksploatacji, przechowywania i obchodzenia się z produktem ( napięcie zasilające, temperatura, wilgotność) a także działań sił wyższych, klęsk żywiołowych ( pożar, powódź i innych wypadków losowych)

d)      Uszkodzenia wynikające z użytkowania towaru niezgodnie z instrukcją oraz jego przeznaczeniem

e)       Naturalne ślady zużycia produktu powstałe w trakcie jego eksploatacji

f)      Zgłoszenia reklamacyjne nieopatrzone wymaganymi dokumentami

g)      Uszkodzenia towarów powstałe lub mogące powstać na skutek nieprawidłowego zabezpieczenia podczas transportu od Klienta do Działu Reklamacji

 § 8

Reklamacje nie będą rozpatrywane jeśli :

a)      Towar nie został zakupiony w Softland sp. z o.o.

b)      Przesyłka nie została opatrzona odpowiednimi dokumentami

c)      Stwierdzono próby samodzielnej naprawy lub modyfikacji towaru

 § 9

Dostarczony do Działu Reklamacji produkt musi odpowiadać podstawowym warunkom higienicznym. W przeciwnym wypadku reklamacja zostanie odrzucona a reklamowany towar zwrócony Klientowi.

 § 10

Po naprawie, produkt jest przekazywany klientowi w opakowaniu, w jakim odesłał on reklamowany produkt. Nie ma możliwości wymiany opakowania na nowe.

§ 11

Dział reklamacji s-ki Softland zastrzega sobie prawo do domagania się przedstawienia dokumentów potwierdzających zakup reklamowanego towaru.

 § 12

W przypadku odmowy przyjęcia lub/i odmowy naprawy towar jest odsyłany do klienta w stanie, w jakim został dostarczony do Działu Reklamacji s-ki Softland wraz z pisemnym uzasadnieniem decyzji.